Företagslån under corona

Många företag drabbas hårt av coronavirusets effekter och funderar på företagslån under corona. 

Det är många som saknar ekonomisk buffert och är redan i akut likviditetskris. I ett sådant läge kan det vara ett alternativ att söka likviditetslån hos nischbanker. Så, hur bedömer banker och andra långivare risken att låna ut pengar i de här speciella tiderna?  Här nedan går vi igenom hur bankerna avgör om ditt företag beviljas ett lån eller inte under coronapandemin.

Så bedömer bankerna återbetalningsförmågan

När du skickar in en förfrågan om ett företagslån under corona kommer banker och långivare att titta närmare på:

Företagets kreditvärdighet

Företagets kreditvärdighet kommer att påverka huruvida du får ett företagslån eller inte. I en kreditupplysning visas bland annat företagets riskklass, eventuella skulder hos Kronofogden, betalningsanmärkningar och tidigare kreditupplysningar. De flesta långivarna kräver även en personlig borgensman på lånet som en säkerhet. Då görs även en kreditupplysning på borgensmannens personliga ekonomi.

Finansiell utveckling

Hur livskraftigt är ditt företag under och efter corona? Långivare behöver känna sig trygga i att ditt företag kommer kunna betala tillbaka lånet och en del av denna utvärdering baseras på ditt företags finansiella utveckling, såsom lönsamhet, kassaflöde, vinst och eventuell balansräkning. Dessa uppgifter kompletterar du ofta själv med till långivaren. Oftast behöver man hämta färska uppgifter från sin revisor.

Hur länge ditt företag varit verksamt

Har ditt företag funnit lång tid innan coronaviruset slog till? Det finns mer information att tillgå för långivaren att basera sin bedömning på ju längre ett företag varit verksamt. Det gör att bedömningen av ditt företag kan bli mer rättvis då beslut om ett lån baseras på en större mängd information. Även nystartade företag kan ansöka och få finansiering, men då kan kraven variera lite. Ofta påverkas lånevillkor beroende på företagets ålder och om det förväntas överleva corona eller inte.

Hur säkerheten ser ut för ett företagslån under corona?

Det är mycket vanligt att företagslån beviljas mot kravet att ansökande går i säkerhet för lånet genom personlig borgen. Långivaren tar då en kreditupplysning på borgensmannens personliga ekonomi som måste vara fri från för höga skulder, betalningsanmärkningar och inte ha för låg inkomst. Den privata kreditvärdigheten hos borgensmannen påverkas inte av detta initialt, och går ditt företag i konkurs är det främst pengar från konkursboet som ska gå till att betala tillbaka lånet.

företagslån under corona covid19
Möjligheten att återbetala företagslån under corona väger tungt hos långivarna.

Läs även: Företagslån för småföretag.

Framtida potentialen

Även om bedömningen av ditt företag delvis baseras på historisk data så bygger bedömningen även på företagets nuvarande och framtida potential och återbetalningsförmåga. Långivare bedömer detta på olika sätt även om de ofta tittar på mer eller mindre samma insamlade information.

Det är alltså flera parametrar som påverkar din möjlighet för företagslån under corona. Om du är redo att gå vidare med ett företagslån kan du använda en jämförelsetjänst för att få ett snabbare besked än om du går direkt till storbanken, och samtidigt kan du utvärdera flera olika alternativ för att sedan välja det som passar din verksamhet och situation bäst.

Regeringens krispaket för företaglån under corona

I och med coronakrisen har regeringen presenterat olika krispaket, exempelvis “företagsakut”. Det innebär att staten garanterar 70 % av nya lån från bankerna till företag som på grund av pandemin fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga.

Skribent
Tobias Pettersson

Uppdaterad: 20 september, 2021

Hem » Låna pengar » Företagslån under corona