Låna pengar för att starta företag – allt du behöver känna till

Låna pengar för att starta företag

Funderar du på att låna pengar för att starta företag? Kanske har du en affärsidé eller en produkt som du tycker att marknaden har ett behov av? Då kan det vara smart att ta ett företagslån för att finansiera uppstarten. Här går vi igenom allt du behöver veta för att finansiera uppstarten av ditt kommande företag.

Vad krävs för att få låna pengar för att starta företag?

Alla typer av företagsformer (aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag) kan låna pengar för att starta företag. Och många långivare lånar ut till alla typer av företag i alla branscher.

Men det är generellt lättare att få ett företagslån av “mindre” långivare om du har ett mindre företag. Vissa långivare beviljar ibland även lån till företag med betalningsanmärkningar, och bedöms oftast individuellt.

Därför är det viktigt att det finns en bra och sund affärsidé och duktiga företagare bakom för att låna pengar för att starta företag. Läs mer om viktiga förutsättningar nedan!

Affärsplan

Se till att din affärsplan är realistisk och detaljerad. Affärsplanen är viktig för att någon överhuvudtaget ska ta dit företag seriöst. En affärsidé bör vara realistisk. Visa långivaren hur företaget kan använda affärsidén och affärsplanen för att växa och ge avkastning. Då har du större chans till att låna pengar för att starta företag.

Ekonomisk hjälp och revisor

Det är lättare att få låna pengar långivaren ser att företaget får professionell hjälp med ekonomin. Dessutom så kan du som företagare koncentrera din kraft på att driva företaget framåt. En god redovisning ger trovärdighet till företaget.

Läs också: Företagslån för småföretag.

Företagslån för att starta företag
Det kan vara smart att ta professionell hjälp för att se över företagets ekonomi för att underlätta att låna pengar för att starta företag.


Säkerhet

Du måste i princip alltid ställa en säkerhet för att få låna pengar för att starta företag. Vilka säkerheter du kan använda beror framför allt på vad du tänker starta för typ av företag. Ett större företag med fast egendom och flera aktieägare har helt enkelt betydligt fler möjligheter än ett enmansföretag.

För alla lån finns risker, och olika säkerheter ger olika risker både affärsmässigt och även privat. Borgensåtaganden och pantsättning av privat fast egendom kan medföra privatekonomiska följder som är svåra att överblicka.

Därför är det viktigt att vara mycket försiktig med åtagandena. Var noga med att göra en riskanalys innan du skriver på något. Att låna pengar för att starta ditt företag är en bra möjlighet och kan ge bra avkastning, men du bör alltid applicera försiktighetsprincipen.

Borgenär

Om du vill låna pengar för att starta ett mindre företag är borgensåtaganden den enklaste vägen att gå. Det innebär att exempelvis du som grundare eller ett moderbolag går i borgen för skulden (proprieborgen).

I praktiken betyder det att borgensmännens ansvarar för att betala räntor och amorteringar om företaget inte har möjlighet. Kort sagt får borgensmannen betala av lånet till företaget.

Den uppenbara fördelen är att det inte krävs någon omfattande administration för att ställa säkerheten. En annan fördel är att det inte krävs några reella tillgångar. Nackdelen är risken för personliga betalningsproblem för dem som ställer borgensåtagandet.

Aktiepant

Aktier i bolag kan pantsättas som säkerhet för ett lån. Det är ett mycket vanligt tillvägagångssätt för framför allt lite större företag. För mindre verksamheter är det inte lika lämpligt.

Pantsättningen i aktier innebär att långivaren har rätt att ta aktierna i anspråk om lånevillkoren inte följs. Om du inte har möjlighet att återbetala lånet har långivaren helt enkelt rätt att ta kontroll över företaget och/eller sälja aktierna.

Fastighetspant

Om ditt företag kommer äga en fastighet finns möjlighet att pantsätta fastigheten som säkerhet för lånet. Det är en lösning som kan vara praktisk om verksamheten bedrivs inom en fastighet med låg eller obefintlig belåning.

Om du har möjlighet att pantsätta en fast egendom får långivaren en bra säkerhet, förutsatt att fastigheten kan användas för annat än din specifika verksamhet. Den stora risken är givetvis att långivaren kan ta fastigheten i anspråk, vilket gör att du inte kan fortsätta driva din verksamhet.

För mindre företag finns även en möjlighet att ta ut säkerhet i ägares fastighet, exempelvis en villa eller bostadsrätt. Det är naturligtvis en mer riskabel lösning eftersom den kan drabba ägaren privat.

Säkerhet i immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter är exempelvis ett registrerat varumärke eller ett patent. Rättigheterna kan pantsättas på samma sätt som en fast egendom. Det är inte så krångligt att pantsätta dem immateriella rättigheterna, men pantsättningen måste registreras i en särskild ordning hos PRV.

Det är långt ifrån alla företag som har immateriella rättigheter av något värde som kan användas som säkerhet för ett företagslån. Den här typen av säkerhet är vanligare hos större företag eller start-ups inom teknik eller IT.

Exempel: Ditt företag är verksamt inom IT och har ett patent på en ny teknik. I stället för att använda någon annan tillgång kan själva patentet utgöra en säkerhet för lånet. Vanligt är dock att även ett borgensåtagande krävs, särskilt om företaget är av den mindre storleken.

Företagsinteckning

Företagsinteckning är en pant i lös egendom. Det vill säga alla tillgångar som inte är fast egendom. I teorin kan en mängd tillgångar komma ifråga.

Normalt brukar dock varulager och/eller kundfordringar vara tillgångarna som ingår i en företagsinteckning. En tydlig nackdel med lösningen är en stämpelskatt på 1 % av beloppet på företagsinteckningen.

Exempel: Ditt företag driver en ehandel och har ett varulager av ganska beständig storlek. Då kan företaget ställa själva värdet på lagret som säkerhet för lånet. Tänk på att det krävs en viss administration och dokumentation för att säkerheten ska godtas av långivaren.

Tänk alltså på detta när du ska låna pengar för att starta företag:

  • Se till att du har en realistisk affärsplan.
  • Ta hjälp av en ekonom eller revisor för att gå igenom allt.
  • Ha en säkerhet som ger långivaren “garantier” för att våga låna ut pengar.
  • Ha en borgenär.
  • Fundera kring om du har möjlighet till aktiepant, fastighetspant, pantsättning av immateriella rättigheter eller företagsinteckning.

Skribent
Tobias Pettersson

Uppdaterad: 17 januari, 2023

Hem » Låna pengar » Låna pengar för att starta företag – allt du behöver känna till