DBT utmanar genom att låna ut upp till 30 miljoner till tillväxtföretag

Den svenska långivaren DBT utmanar marknaden genom att erbjuda flexibel finansiering till etablerade tillväxtföretag. Med hjälp av investerare lånar DBT ut upp till 30 miljoner kronor till SME (små- och medelstora företag) som behöver finansiering för att kunna fortsätta växa i rask takt.

Genom en data-driven kreditbedömning får du svar på din ansökan inom en vecka.

Omdöme av DBT

Sammanfattning av DBT

 • Data-drivna företagslån till tillväxtföretag.
 • Erbjuder lån till registrerade aktiebolag.
 • Företagslån mellan 3 miljoner kronor och 30 miljoner kronor.
 • Företagskredit mellan 3 miljoner kronor och 10 miljoner kronor.
 • Kreditbedömning och offert inom en vecka.
 • Återbetalning 1 – 5 år.
 • Upp till 6 månaders amorteringsfrihet.
 • Finansierar dina investeringar, förvärv, rörelsekapital och refinansieringar.

Finansvalps omdöme av DBT

Finansvalps betyg: 4,9

Vi på Finansvalp gillar att DBT utmanar både storbankerna och Almi som alternativ till finansiering för små- och medelstora företag. För lån till privatpersoner har det länge funnits många privata aktörer som plockar marknadsandelar. Men för företagslån har utvecklingen gått långsammare. Särskilt för större lån.

Hos DBT kan du låna upp till hela 30 miljoner kronor. Och det faktum att bolaget lyckats säkra flertalet större investeringar tycker vi kan anses vara en garant för stabilitet och hållbara lån.

Inte minst för att DBT som enda svenska privata bolag får stöd av Europeiska Investeringsfondens program för att investera i företag som upplever det svårt att få finansiering i spåren av pandemin.

Dessutom konkurrerar DBT genom att vara snabba i svängarna. När du ansöker om ett lån får du ett besked inom en vecka. Och för dig som har bråttom att växa är det en stor fördel.

Hjälp att växa

DBT vänder sig till dig som är ett tillväxtföretag. Och kanske är det också deras företagslån Growth Funding som är deras primära produkt. Oavsett om du vill expandera till nya marknader på hemmaplan eller utomlands, investera i en ny maskinpark eller teknik, anställa eller köpa upp ett bolag kan DBT hjälpa dig med finansieringen.

Dessutom uppskattar vi på Finansvalp att DBT förutom kapital har både kunskap och erfarenhet att tillföra. Även om själva låneprocessen är datastyrd så får du ett personligt bemötande och en handläggare som kan hjälpa dig med alla dina frågor.

Däremot måste du ha ett i Sverige registrerat och aktivt aktiebolag för att få låna av DBT. Helst skall det också ha minst ett bokslut registrerat hos Bolagsverket. Och det innebär att du inte kan ansöka om ett företagslån via DBT för att starta upp ett företag. Inte heller du som bedriver din verksamhet i en annan företagsform än aktiebolag kommer att beviljas finansiering.

Kredit för snabba svängningar

Vi gillar att du kan kombinera mer långsiktiga finansieringsalternativ med en företagskredit. På så vis vet du att du har tillgång till kapital om du får behov av det. Och att krediten är upp till 10 miljoner kronor är även det positivt. Då behöver du inte känna dig begränsad om något mer oförutsett skulle ske.

Lånet fungerar som vilken kredit som helst. Du tar ut pengar när du behöver dem och betalar bara för den del av din kreditram som du använder. Däremot skulle vi gärna se att ränta och priser för den flexibla finansieringen fanns utskrivna.

Låna med hjälp av framtiden

Att erbjuda finansiering genom att belåna framtida intäkter kan vara ett bra alternativ för bland annat dig som erbjuder en prenumerationstjänst. Och på Finansvalp gillar vi att DBT ger dig möjligheten till det. På så vi kan du använda kommande kassaflöde som säkerhet när du saknar exempelvis materiella tillgångar eller en större omsättning.

DBT lånar ut upp till 30 miljoner

Utmanarens utmaning

Som för alla nya företag och uppstickare är DBTs kanske största utmaning att synas i mängden. Är du företagare är du troligtvis väl bekant med den statliga företagspartnern Almi. Och om DBT vill vara ett privat alternativ till dem tror vi på Finansvalp att de har en del att jobba på gällande marknadsföring och kommunikation.

Att hitta investerare som ser lönsamhet och potential i att ställa sitt kapital till förfogande har DBT lyckats mer än väl med. Kanske beror det på att deras hemsida känns mer skriven för dem än för tilltänkta låntagare.

Information om exempelvis priser och villkor som du som kund förmodligen är intresserad av saknas. Och språket känns bitvis riktat mot en mindre skara investerings- och finansieringsentusiaster.

Som företagare är du expert inom ditt område. Du kan din marknad, produkt eller tjänst utan och innan. Men det betyder inte nödvändigtvis att du är lika intresserad av ekonomi eller komplicerade finansiella facktermer. På Finansvalp tror vi att DBT skulle tjäna på att göra sig lite mer lättillgängliga.

För- och nackdelar med DBT

Positivt hos DBT

 • Snabb låneprocess. Du får ett erbjudande inom en vecka vilket enligt dem själva är 3 gånger snabbare än hos storbankerna.
 • Låna upp till 30 miljoner kronor.
 • Företagskredit upp till 10 miljoner kronor.
 • Har som enda privata långivare i Sverige stöd från Europeiska Investeringsfondens program för kreditgaranti för små- och medelstora företag (SME).
 • Ansök digitalt eller boka ett personligt möte.
 • Kunnig och erfaren personal som hjälper dig igenom olika faser av din tillväxt. Om du exempelvis vill expandera till nya marknader får du förutom hjälp med finansiering även rådgivning och stöttning för att du skall lyckas med din satsning.

Negativt hos DBT

 • Lånar endast ut till registrerade AB.
 • Fortfarande relativt okända på marknaden.

Google Reviews betyg och omdömen av DBT

Google Review betyg: 5,0

På Google Review har DBT 12 recensioner och omdömet 5,0 av 5. Alla som har valt att lämna ett betyg har således gett det allra högsta betyget.

DBT företagslån

DBTs lån och räntor

Räntespann

Hos DBT är räntespannet i skrivande stund mellan 7 och 10 %. Vilken ränta ditt företag erbjuds beror på flera aspekter. Bland annat lånebelopp, vilken säkerhet du har samt återbetalningstid. Men räntan påverkas givetvis också av yttre faktorer som exempelvis Stibor och det allmänna ekonomiska läget i Sverige och världen.

Vilka säkerheter DBT tar bedöms från företag till företag men kan exempelvis vara:

 • Företagsinteckning/företagshypotek.
 • Inteckning i fast egendom som byggnader eller mark.
 • Personlig borgen.
 • Moderbolagsborgen.
 • Aktiepant.

Så stort företagslån kan du få hos DBT

Du kan låna mellan 3 miljoner kronor och 30 miljoner kronor. Varje ansökan bedöms individuellt och beroende på vilka dina behov är skräddarsys ett förslag.

Typer av tjänster du kan ansöka om hos DBT

Företagslån

DBT har beskrivit sig själva som ett privat Almi. Precis som det finns alternativa långivare till de traditionella bankerna till privatpersoner vill DBT utmana på företagsmarknaden. Genom att processa din låneansökan data-drivet, det vill säga att du delar företagets ekonomiska data som därefter analyseras, kan du få ett kreditbesked upp till tre gånger snabbare än hos banken. Och du får tillgång till din finansiering inom en vecka.

För att finansiera sin utlåning tar DBT hjälp av investerare. Det innebär att pengarna du får kommer från exempelvis Östersjöstiftelsen, investmentbolaget Öresund och den engelska banken NatWest. Dessutom har DBT som enda nordeuropeiska företag ett finansieringsavtal med European Guarantee Fund, EGF.

Det är ett program som grundades av Europeiska Investeringsfonden, EIF, för att stötta små- och medelstora företag med finansiering i spåren av Covid-19. Syftet är att hjälpa företagare som kämpat under och efter pandemin att återhämta sig och växa. Avtalet med EGF är värt 1,4 miljarder kronor och skall användas för att låna ut till fler bolag i Sverige till förbättrade villkor.

Growth funding

Hos DBT kan företagslånen delas in i fyra huvudkategorier varav Growth, eller tillväxt, är den första. För att ditt företag skall kunna fortsätta växa i rask takt krävs finansiering på lång sikt för att exempelvis kunna investera i ny teknik eller expandera till nya utbud eller marknader. Men du kan också växa genom att köpa upp andra bolag.

Ibland kan du sitta fast med lån som håller dig tillbaka. En tidigare finansiering med hög ränta och sämre villkor kan vara ett hinder för att du skall kunna lägga pengarna på att få ditt företag att växa.

Då kan refinansiering vara ett alternativ. Det fungerar precis på samma sätt som när du som privatperson samlar dina smålån och krediter. Men i det här fallet är det ditt företags krediter du samlar och löser genom att ta ett företagslån hos DBT.

Flow Funding

Emellanåt kan ditt företag vara i behov av en mer kortsiktig lösning för att hantera svängningar i kassaflödet. Det kan handla om långa betalningstider, att du har ett säsongsbetonat orderflöde eller att du behöver köpa in ett lager. Då kan du ha nytta av DBTs Flow Funding, eller företagskredit.

 • Kredit från 3 miljoner kronor upp till 10 miljoner kronor.
 • Löptid på 12 månader med amorteringsfrihet i upp till 6 månader.
 • Använd hela eller delar av krediten efter behov.
 • Betala bara för den delen som nyttjas.
 • Säkerheter i form av bland annat företagsinteckningar, pantsättning och borgen.

Flex Funding

Som företagare behöver du förmodligen en kombination av lång- och kortsiktig finansiering. Genom Flex Funding kan du skapa en mix av tillväxt- och flödeslån. Tillsammans med en handläggare från DBT tar du fram en plan som fungerar bäst för dig och ditt företag.

 • Kombinerad finansieringslösning av Growth & Flow Funding från 3 miljoner kronor upp till 30 miljoner kronor. 
 • Återbetalning mellan 1 år och 5 år.
 • Amorteringsfrihet i upp till 6 månader.
 • Säkerheter i form av bland annat företagsinteckningar, pantsättning och borgen.
 • Få besked inom en vecka.

Future Funding

I vissa fall kan du belåna dina framtida intäkter. Det gäller så kallade SaaS-bolag (Software As A Service) och företag som erbjuder prenumerationstjänster. Om ditt företag har en mer begränsad balansomslutning som kan försvåra belåning men mer stabila kassaflöden kan Future Funding vara ett bra alternativ.

Hos DBT har du möjlighet att låna upp till 10 gånger din MRR (monthly recurring revenue). Eller enklare uttryckt din månadsvisa intäkt från en prenumerationstjänst.

DBT erbjuder företagslån till tillväxtföretag

Så går ansökan av lån till

För dig som föredrar ett personligt möte finns möjligheten att boka en tid på hemsidan. Men att ansöka om ett företagslån online är enkelt och går fort.

 1. Gå till ansök om företagslån på hemsidan.
 2. Identifiera dig med BankId och fyll i efterfrågade uppgifter.
 3. Dela ditt företags data med DBT. För att kunna göra en bedömning behöver du dela bokföring, budget och verksamhetsbeskrivning.
 4. DBT analyserar din data och återkommer med ett svar inom en vecka.

Snabba svar på din ansökan

DBT är betydligt snabbare på att handlägga ditt företagslån än traditionella banker. Att ansöka tar inte mer än några minuter. Eftersom processen är data-driven, det vill säga du delar ditt företags data med DBT, har de ett underlag direkt och du får ett erbjudande om lån inom en vecka.

Mina sidor hos DBT

Du som är kund hos DBT kan logga in på Mina sidor. Där finns all dokumentation gällande ditt lån liksom fullmakter, betalningsavier och annat för att du skall kunna administrera dina finanser.

Vanliga aviavgifter

Det är kostnadsfritt att ansöka om ett lån hos DBT och den enda avgift du betalar är för själva uppläggningen av lånet. Storleken på den avgiften är procentuell gentemot storleken på lånet.

Summering av DBT

 • Erbjuder företagslån till små- och medelstora tillväxtföretag.
 • Data-driven process med besked inom en vecka.
 • Lånar ut 3 till 30 miljoner kronor under 1 – 5 år.
 • Företagskredit upp till 10 miljoner kronor.
 • Upp till 6 månaders amorteringsfrihet.
 • Skräddarsydda finansieringslösningar på både lång- och kort sikt.
 • Erbjuder företagslån till registrerade aktiebolag.
 • Räntan mellan 7 och 10 % sätts individuellt.
DBT Capital AB
Alexis Kopylov, vd och medgrundare till DBT.

Företaget DBT CAPITAL AB

DBT CAPITAL AB är ett svenskt fintech-bolag som lanserades 2017 med ambitionen och syftet att skapa förutsättningar för SME (små- och medelstora) företag att investera till tillväxt genom företagslån. Från början finansierades utlåningen på egen hand.

Idag har DBT extern finansiering från flera håll. Bland annat tecknande bolaget 2021 ett finansieringsavtal med den brittiska banken NatWest om 1 miljard kronor för att låna ut till svenska småföretag. Samma år skrev DBT på ett garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) och deras program för kreditgaranti för SME – European Garantee Fond (EGF).

Under 2021 omsatte bolaget cirka 8,5 miljoner kronor och gjorde ett negativt resultat på -48 miljoner kronor. Företagets säte är i Stockholm.

Kontakta DBT

Telefonnummer:  08-20 20 06
Mailadress: hello@dbt.se

DBT öppettider:

 • Måndag – fredag: 8.00 – 18.00
 • Lördag – söndag: stängt

Hur kontaktar man dem om man vill överklaga?

Om du är missnöjd, har klagomål eller önskar överklaga ett beslut vänder du dig till din personliga handläggare eller företagets kundtjänst.

Skribent
Susanne Österberg
Granskat av
Tobias Pettersson

Uppdaterad: 21 december, 2022

Hem » Låna pengar » DBT utmanar genom att låna ut upp till 30 miljoner till tillväxtföretag