Bäst idag:
3,4 %
Svea, sparränta
3,45 %
SevenDay, privatlån
3,93 %
Hypoteket, bolån